Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

I. Autorski program „Wolontariusz” Pani Ewy Kamińskiej – psycholog i wiceprezes SCM Arka w Radomiu  realizowany od 2000 roku w celu profesjonalnego przygotowania do pracy.  Zajęcia z psychologiem, pedagogiem, lekarzem i prawnikiem

 
II. Szkolenia w ramach realizowanych projektów, np.: 
 
PROJEKT: 25 = 15 25 LAT WOLNOŚCI = 15 LAT WOLONTARIATU
 
1. „Wprowadzenie do Wolontariatu pracowniczego – pierwsze kroki”.
2. „Wolontariat – podaj dalej” dla dorosłych Opiekunów Klubów Młodzieżowego Wolontariatu, działających w strukturach Centrum Młodzieżowego Wolontariatu.
3. Blok szkoleniowy „WWW – Wejdź W Wolontariat”,
4. Cykl  spotkań szkoleniowo-integracyjnych „Reżyserzy Wolontariatu” dla Liderów Klubów Młodzieżowego Wolontariatu. 
 • „Roli i zadań Lidera w budowaniu i funkcjonowaniu Klubu Wolontariatu”,
 • „Promocji i wykorzystywania nowych technologii w pracy wolontarystycznej”,
 • „Pedagogiki zabawy, jako narzędzia do integracji klubowej”.
5. Cykl szkoleń „Pasja + działanie = skuteczne pomaganie”. 
 • Wolontariusz dzieciom,
 • Wolontariusz seniorom,
 • Wolontariusz osobom niepełnosprawnym.
6. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 
PROJEKT: WOLONTARIAT JEST W NAS
 
1. Cykl szkoleń „ Pasja + działanie = skuteczne pomaganie”: 
 • „Zabawy energetyzujące” 
 • „Metody aktywizujące w świetlicy” 
 • „Metody pracy z ludźmi starszymi z wykorzystaniem ruchu, tańca i zabaw”. 
2. Blok szkoleniowy „ABC Wolontariatu”
 • Idea, historia wolontariatu, wolontariat jako przygoda i styl życia. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu jako organizacja przyjazna wolontariuszom 
 • Motywacje i demotywacje w pracy wolontariusza 
 • Aspekty prawne wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza 
 • Współpraca w grupie i role w grupie  
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej 
 • Komunikacja intra i interpersonalna, możliwości kształtowania własnego charakteru
3. Blok szkoleniowy „Bądź Profesjonalnym Wolontariuszem”
 • Metody pracy wolontariusza z osobami niepełnosprawnymi 
 • Step by step czyli integracja poprzez taniec 
 • Wolontariusz animatorem zabawy 
4. Blok szkoleniowy „Dobre Praktyki”
 • Komunikacja w grupie i metody pracy z grupą 
 • Aspekty prawne wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza 
 • ABC Wolontariatu i Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu jako organizacja przyjazna wolontariuszom
5. Blok szkoleniowy podczas Sympozjum „Wolontariat jest w NAS!” 
 • „PAS, czyli Pozarządowa Aktywność Społeczna”
 • „Wolontariat międzynarodowy szansą na lepszy rozwój”
 • „E-wolontariat czyli sieciowanie z pasją”
 • „Senior – aktywnym wolontariuszem”
 
PROJEKT :  WOLONTARIAT – PASJA XXI WIEKU  
 
1. Jak zapalić do działania moich rówieśników? 
 • Jak założyć grupę rówieśniczą?
 • Czym jest zespół i jak w nim pracować?
 • Role w grupie – konflikty i ich rozwiązywanie
 • Reklama siebie, czyli czym jest dziennikarstwo. 
 
2. Projekt grantowy
 
3. Cykl warsztatów w ramach Sympozjum „Wolontariat –pasja XXI wieku”
 • „PAS, czyli Pozarządowa Aktywność Społeczna”  
 • „Moja filantropijna ścieżka kariery”  
 • „Wolontariat międzynarodowy szansą na lepszy rozwój”  
 • „Jak kreatywnie działać w trzecim sektorze?”
 • „Sięgnij po marzenie, czyli ABC projektu grantowego”
 • „E-wolontariat wolontariatem przyszłości, czyli sieciowanie z pasją” 
 • „Fundraising jako sztuka pozyskiwania środków finansowych”
 
900 CZAS WOLONTARIATU
 
1. Wolontariat  - to się opłaca 
 
2. Szkolenia z oferty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA 
 • „Coś z niczego” – cykl warsztatów  
 • „Od piłeczki do sceny”  – wprowadzenie do pedagogiki cyrku 
 • „Skrzynia pełna różności” – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży         ABC twórczego myślenia i działania 
 • Metody integracji pokoleń  - KLANZA 
 • Skuteczne interwencje w rozwiązywaniu małych i dużych problemów wychowawczych z wykorzystaniem pedagogiki systemowej  - KLANZA
 • O trudnej sztuce porozumiewania się  - warsztat doskonalący umiejętności komunikowania się  
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy  Marketing i reklama społeczna 
   3.Finanse i rachunkowość w NGO
 
   4.Współpraca z otoczeniem 
 
   5.Fundraising 
 

SZKOLENIA PODCZAS LETNICH OBÓZ LIDERÓW

Rok 2014 
1.  „Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych”
2. „Portfolio-Indeks umiejętności wolontarystycznych”
3. „Dziś wolontariusz, jutro pracownik”
4. „Samoświadomość własnych możliwości i ograniczeń
5. „Promocja wolontariatu”
 
Rok 2013 
1. Pedagogika zabawy jako przestrzeń do pracy z grupą 
2. Jak stawiać sobie cele i jak je osiągnąć?   
3. Komunikacja – jak się dobrze komunikować, aby być zrozumianym?  
4. Wolontariat dla tatr  
5. Umiejętność zarządzania czasem i sztuka asertywności 
6. Szkolenie przybliżające wiedzę o górach, wspinacze górskiej, bezpieczeństwie 
 
Rok 2010 
1. Komunikacji intra i interpersonalnej, możliwości kształtowania własnego charakteru, zmiany postaw społecznych, negocjacji i zarządzania konfliktem  
2. Pracy z grupą poprzez pedagogikę zabawy 
3. Kreatywne metody zarządzania czasem wolnym, połączone z animacją grupy rówieśniczej 
4. Umiejętności współpracy w zespole, kierowania nim oraz integracji grupy 
5. Poznania mechanizmów procesu ról grupowych oraz rozwijania umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji 
6. Budowania obrazu siebie oraz radzenia sobie ze stresem 
7. Metody fundraisingowe  i sztuka pozyskiwania środków poprzez pisanie projektów grantowych - szkolenia z doświadczonym fundraiserem 
8. Publicystyki poprzez wprowadzenie do szkoleń medialnych dotyczących dziennikarstwa radiowego, prasowego, telewizyjnego, internetowego  
 
 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437