Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu


 
ks. Andrzej Tuszyński - koordynator
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "Arka” w Radomiu.
Ksiądz Kanonik, kapłan Diecezji Radomskiej, pracuje w parafii św. Wacława w Radomiu. 

Więcej »
Kapelan Magistralny Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Fundreiser z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w pozyskiwaniu środków od biznesu. Współtwórca strategii rozwoju organizacji. Koordynator wielu programów. Wybrany „Radomianinem Roku 2004”, zyskał także tytuł Społecznika Roku "Newsweeka". Wielokrotnie nagradzany i doceniany za swą działalność na polu społecznym. 
 
 
Ewa Kamińska – psycholog
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu od 13 lat.
Psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; stosowana psychologia kliniczna), z przygotowaniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 
 
Więcej »
Specjalista diagnozy i terapii psychologicznej. Twórca strategii rozwoju organizacji oraz kluczowych programów stowarzyszenia, odpowiada za merytoryczną poprawność realizowanych zadań statutowych.  
Jest osobą decyzyjną wspólnie z Prezesem Andrzejem Tuszyńskim, umocowaną do reprezentowania i podejmowania wszelkich działań prawnych w imieniu Stowarzyszenia. 
Założycielka Centrum Młodzieżowego Wolontariatu przy SCM „Arka”, pomysłodawca Letnich Obozów Liderów Młodzieżowych. Od 15 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych poprzez pisanie projektów oraz prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty dla młodzieży, dorosłych, organizacji pozarządowych.
Autorka programów profilaktyczno ‐ wychowawczych dla młodzieży, publikacji, min. „Młodzieżowy Wolontariat”, „Pasja + działanie = skuteczne pomaganie”, „Wolontariat- Pasja XXI wieku”. 
Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej 
i społecznej".
 
 
Rafał Graczyk - animator kultury
 
Od 13 lat w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu zajmuje się przeważnie organizacją sceny młodzieżowej, prowadzeniem zabaw i różnorakich imprez organizowanych przez Arkę ale i też organizacje współpracujące z Arką. Interesuje się sportem, muzyka, śpiewem, kulinariami. Urodzony Wodzirej.     
 
Agnieszka Banasik – pracownik administracyjno-biurowy
 
Studentka pedagogiki (II st., specjalność: Profilaktyka społeczna i socjoterapia) na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. 
 
Więcej »
Ukończyłam studia kulturoznawcze (I st., specjalność: Medialna) na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dodatkową specjalizacją  Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach. Dzięki odbytych praktykach w Biurze Komunikacji Prasowej Ministerstwa Skarbu Państwa,  radomskim Radiu Plus, a także Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu zdobyłam kompetencje do współpracy z mediami, oraz nauczyłam się otwartości i śmiałości w kontaktach z drugim człowiekiem.
W Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu od lipca 2014 r. pełnię funkcję pracownika administracyjno-biurowego. Zajmuję się także programem Działaj Lokalnie, Stypendium Agrafka oraz opiekuję się Klubem Seniora działającym przy parafii p.w. Św. Wacława, który współpracuje
ze Stowarzyszeniem.
Od 2007 roku jestem zaangażowana  w Młodzieżowy Wolontariat, dzięki swojemu zaangażowaniu pełniłam funkcję Młodzieżowego Lidera. Od 2011 roku biorę udział w projektach Wolontariatu Studenckiego.
 
Agnieszka Brzeska-Pająk – koordynatorka Centrum Młodzieżowego Wolontariatu
 
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach historia i socjologia. Nauczycielka historii i wos w radomskim liceum, regionalna koordynatorka Programu PROJEKTOR  - wolontariat studencki PAFW, trenerka II° Fundacji Edukacja dla Demokracji. W Arce koordynatorka Centrum Młodzieżowego Wolontariatu. Zainteresowania: kultura lokalna, powieść młodzieżowa, rodzina wielopokoleniowa. 
 
Agnieszka Suligowska - opiekun klubu dla dzieci i młodzieży, opiekun Klubu Młodzieżowego Wolontariatu
 
Zznana jako Jaba, mam wykształcenie pedagogiczne. W załodze Arkowej jestem od 2014 roku. Pracuje z Dziećmi i Młodzieżą. Moją pasją jest praca z Osobami Niepełnosprawnymi, od 9 lat jeżdżę na turnusy dla Osób Niepełnosprawnych. Dzięki czemu mam doświadczenie i chętnie się nim dzielę z innymi, szczególnie z Wolontariuszami poprzez szkolenia. Jestem osobą kreatywną, otwartą i optymistyczną.
 
Maciek Kurowski - opiekun klubu dla dzieci i młodzieży 
 
Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu  - kierunek  Administracja (magister) i Wyższej  Szkoły Handlowej w Radomiu- kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (licencjat) . 
 
Więcej »
Wolontariusz i szkoleniowiec  w Polsko Amerykańskiej Fundacji Rozwoju Wolontariatu ,, PROJEKTOR” wolontariat studencki. Pomaga nowym wolontariuszom rozpocząć swoja przygodę z tym wolontariatem. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi i młodzieżą zdobywał również jako pełnomocnik w Fundacji Dr Clown. Silny swoimi pasjami. Plastyczno artystyczny samouk. Dzięki prowadzeniu zajęć plastycznych poznał tajniki decupage,  quillingu. Zajęcia   cyrkowe  pozwoliły opanować mu żonglowanie talerzami, sztuczki magiczne, malowanie twarzy i modelowanie balonów. Zabawa w młodego chemika zaowocowała poprawa wiedzy z fizyki i chemii niezbędną do wykonywania ciekawych doświadczeń i eksperymentów z tej dziedziny. Po godzinach  pracy w Arce animator dziecięcy. Przyjęcia urodzinowe, bale karnawałowe i szkolne choinki nie są mu straszne .     A prywatnie fanatyk filmowy. Widz kina studyjnego i niszowego. Celebrujący proste czynności życia codziennego. Wesoły spontaniczny podróżnik. Duże dziecko!!!!!
 
Beata Kępa-Wojtunik - opiekun klubu dla dzieci i młodzieży, plastyk
 
MOTTO:   „Robię to co lubię, lubię to co robię”
DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE:
2002-2014  Własna działalność artystyczna (sztuka sakralna, aranżacja i wystrój wnętrz, malarstwo monumentalne i sztalugowe, fresk, mozaika), udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych, realizacje w kraju i za granicą (Włochy),nagrody w konkursach ogólnopolskich (finał konkursu „Obraz Roku 2001” organizowany przez ART.& BIZNES. Sztuka Polska i Antyki).
Więcej »
2010-2014  Praca w SCM "Arka" jako instruktor zajęć plastycznych, prowadzenie pracowni artystycznej, pełnienie roli opiekuna i wychowawcy dla dzieci i młodzieży, organizowanie codziennych zajęć pozalekcyjnych w Klubie.
WYKSZTAŁCENIE:  wyższe-  magister sztuki
Praca magisterska z zakresu historii sztuki pt: „Mozaika Współczesna w Polsce” pod kierunkiem dr J. Gajewskiego
Dyplom z malarstwa sztalugowego pt: ”Pejzaż Podmiejski” pod kierunkiem prof. M. Wróblewskiej
Aneks z grafiki projektowej pt:” Projekt Aranżacji Kolorystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu” pod kierunkiem                     prof. J. Zduniewskiego
1997-2002  Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział  Nauczycielski
KIERUNEK :  Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
1992-1997  Liceum Sztuk Plastycznych i. J. Malczewskiego w Radomiu
SPECJALNOŚĆ: Techniki Konserwatorskie ,SPECJALIZACJA: konserwacja rzeźby
 
 
Bożena Kowalska - opiekun klubu dla dzieci i młodzieży
 
Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym i pedagogiem opiekuńczo – wychowawczym. W „Arce” pracuję trzeci rok jako opiekun w Klubie Młodzieżowym. Moim priorytetem jest skuteczna pomoc i mądra współpraca w rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz rozwiązywaniu problemów. W ramach zajęć klubowych zorganizowałam: klub filmowy, zajęcia kulinarne, warsztaty zdobnicze oraz  zajęcia sportowe na basenie. Systematycznie rozmawiam z moimi podopiecznymi na temat uzależnień. Jestem dumna z ich sukcesów.
 
 
 

Agnieszka Kijak - księgowa
 
Wykształcenie
Tytuł licencjata w zakresie bankowości
Tytuł magistra w zakresie bankowości
Zawód pracownika administracyjno-biurowego
Kursy i szkolenia
Ukończenie kursu księgowo-finansowego z obsługa komputera
Szkolenie: zamknięcie ksiąg rachunkowych
Szkolenie: program operacyjny fundusz inicjatyw obywatelskich zasady przyznawania i rozliczania dotacji
Więcej »
Szkolenie: rachunkowość organizacji pozarządowych
Szkolenie: Aspekty finansowo-księgowe w projektach realizowanych w ramach RPO
Szkolenie: Prawo zamówień publicznych
Doświadczenie Zawodowe
Referent Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu
Pracownik księgowości i asystent szefa w Fundacji „Bezpieczeństwo” w Radomiu
Starszy księgowy i referent ds. projektów w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
Obecnie Główna Księgowa w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
Umiejętności:
Obsługa komputerowych programów księgowo-finansowych
Obsługa programu ZUS-płatnik
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
Rozliczanie finansowe projektów unijnych
Rozliczanie finansowe projektów urzędowych
Rozliczanie finansowe projektów w generatorach
Sprawozdania finansowe
Obsługa Programów komputerowych pakietu Office
 
Adrian Szary - instruktor warsztatów literackich
 
Instruktor warsztatów literackich, radomianin, absolwent II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu oraz filologii polskiej na UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, polonista ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, wykładowca UTH im. Kazimierza Pułaskiego, w tym samym mieście, autor sześciu tomików poetyckich, redaktor sześciu antologii, zbioru bajek, opowiadań, monodramu, tekstów piosenek i artykułów z zakresu literatury dziecięcej, pomysłodawca arkowego Regionalnego Konkursu Literackiego, animator życia kulturalnego. 
 
Karolina Skrzek - wolontariusz/instruktor warsztatów teatralnych

Instruktorka zajęć teatralnych, absolwentka VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, studentka Studia Teatralnego przy Teatrze „Baza” w Warszawie, znana m.in. z autorskich monodramów „Bal”, na podst. tekstu A. Szarego (premiera w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu) oraz „Modlitwa Heloizy”, na podst. tekstu L. Kołakowskiego (premiera w „Resursie Obywatelskiej” w Radomiu); wielokrotnie występowała również w RKŚTiG – „Łaźnia”, a także w Sali Koncertowej ROK. 

 
Anna Sałek - instruktorka zajęć muzycznych
 
 
 
 

 


Mirosław Pawłowski - pracownik Centrum Wolontariatu Międzynarodowego
   
   
   
   
   

 

 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437