Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Program Stypendialny AGRAFKA 

Program Stypendialny AGRAFKA adresowany jest przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, wybitnie utalentowanej w dziedzinach humanistycznych i ścisłych. Stypendia fundowane są przez: Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych i inne instytucje.
 
To wielkie wyróżnienie, ale także pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych. Stypendium jest formą nagrody, ale także pomocy w rozwijaniu pasji i zainteresowań. AGRAFKA przyznaje bezpośrednio stypendia młodzieży, która jest rekomendowana przez partnerskie organizacje pozarządowe.
 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437