Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Każdego roku organizujemy 10– dniowy szkoleniowo–wypoczynkowy Letni Obóz Liderów. Spośród dotychczas zaangażowanych wolontariuszy, działających w Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu, pracujących w wolontariacie systematycznym oraz współorganizujących wolontariat akcyjny, wyłaniamy grupę 35 osób. Podczas Letniego Obozu Liderów uczestniczą oni w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, wiedzę o wolontariacie, umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w pracy w Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu. Poprzez cykl warsztatów, które odbywają się podczas obozu wyzwalamy w młodych ludziach entuzjazm, rozbudzamy pasje, które są potrzebne do skutecznego działania i realizacji celów użytecznych społecznie. Spędzając wspólnie wolny czas w formie wycieczek, spotkań, wyjazdów do ciekawych miejsc i ludzi zdobywają oni doświadczenie wspólnego działania. Organizowane obozy są formą odpoczynku, ale przede wszystkim czasem zdobywania nowych umiejętności i przygotowaniem młodzieży do świadomego, kreatywnego zaangażowania w działalność społeczną.  
 

Letnie Obozy Liderów organizujemy od 2003 roku. Odbywały się one w różnych miejscach: 

2003 rok Litwa
2004 rok Litwa
2005 rok Ukraina
2006 rok Litwa
2007 rok Bańska Wyżna
2008 rok Bańska Wyżna
2009 rok Bańska Wyżna
2010 rok Bańska Wyżna
2011 rok Bańska Wyżna
2012 rok Bańska Wyżna
2013 rok Zakopane Harenda
2014 rok Zakopane Harenda
2015 rok Zakopane Harenda

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437