Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka” w Radomiu w 1999 roku zorganizowało pierwsza radomską edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Stało się to dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją „Świat na Tak” w Warszawie oraz wymianie doświadczeń w pracy z młodzieżą. 
 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi wyróżniających się nienaganną postawą w życiu codziennym m. in. wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów, empatią, życzliwością, skutecznością społecznego, wzorcotwórczego działania. 
 
 Konkurs przeprowadzany jest na dwóch poziomach:
szkoły podstawowej - zwany "Ósemeczką" - kandydaci (10 - 13 lat) mogą uczestniczyć tylko w etapie lokalnym; 
szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - zwany "Ósemką" - kandydaci (14 - 19lat) mogą uczestniczyć na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. 
 
Z biegiem czasu w organizację Radomskiej Edycji Samorządowego Konkursu włącza się Gmina Miasta Radomia, wspierając rozwój wolontariatu na terenie miasta. Laureaci Radomskiej Edycji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” corocznie uczestniczą w kwalifikacjach do ogólnopolskiego Konkursu oraz Ogólnopolskiej Gali Konkursu w różnych miastach Polski.
 
XVI Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” odbyła się 27.04.2015 roku w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Natomiast XXI Ogólnopolska Gala Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” miała miejsce 12-14 czerwca w Ostródzie. Warto wiedzieć, że wśród Wspaniałych Polski znalazła się także Wolontariuszka Naszego Stowarzyszenia - Klaudia Czerwonka.
 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437