Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności - „Działaj Lokalnie X”.

Celem Konkursu  jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach Konkursu wspierane  są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W tym roku do aplikowania zachęcamy organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę lub planują prowadzić działania na terenie gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki, Lipsko, Solec nad Wisłą.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o  charakterze dobra wspólnego,
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu w tegorocznej edycji uruchomia ścieżkę tematyczną pod nazwą: Odpady segregujesz, lokalnie zyskujesz.
Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 6 000,00 zł, na pozostałe projekty: 9 400,00 zł z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżek tematycznych.
Projekty składane w ramach ścieżki tematycznej powinny zawierać jasną informację, że skierowane są do działań w tym obszarze.

W ramach ścieżki tematycznej, oczekujemy na projekty:
·    zwiększające świadomość ekologiczną,
·    propagujące różne działania ekologiczne podejmowane przez społeczność lokalną,
·    zakładające naukę ekologicznego stylu życia we własnym środowisku,
·    zwiększające świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, w szczególności dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

Wnioski należy składać elektroniczną od 28.04.2017 do 29.05.2017, za pośrednictwem strony internetowej
www.system.dzialajlokalnie.pl                                      

Dla instytucji, które są chętne do udziału w konkursie oferujemy bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka" w Radomiu.
Oferujemy pomoc i konsultacje przy pisaniu i składaniu wniosków.
 
Termin szkolenia:
9.05.2016, godz. 10:30
(ul. Kelles-Krauza 19, 26-600 Radom - wejście do ul. Niedziałkowskiego)      
 Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

15 lat Działaj Lokalnie!

28 października Program "Działaj Lokalnie" świętował 15- lecie działalności. Jubileusz, wspólnie z Ośrodkami Działaj Lokalnie z całej Polski, obchodziliśmy w warszawskim Teatrze Kamiennica. 

Obchody 15-lecia Programu Ośrodki Działaj Lokalnie w Polsce świętowały na Festiwalu Aktywności Lokalnej w warszawskim Teatrze Kamiennica. Program „Działaj Lokalnie”,to największy program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W czasie Festiwalu nastąpiła kulminacja całorocznych obchodów 15-lecia programu. „Działaj Lokalnie” jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a jego cel, to aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów inicjujących współpracę mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw. 

Podczas Festiwalu wręczono także Statuetki Społecznika Roku. Tegorocznymi laureatami zostali: Ksiądz Andrzej Augustyński, Prezes Stowarzyszenia Siemacha oraz Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Uroczysta Gala była także okazją do nagrodzenia najefektywniejszych Lokalnych Partnerstw PAWF. 

Słoneczna Spartakiada

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie oraz Grupa Nieformalna "Ze Słońcem w tle" serdecznie zaprasza na Słoneczną Spartakiadę do Huty.

Słoneczna Spartakiada odbędzie się 8 października o godzinie 11:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie. Będzie ona zarazem inauguracją projektu realizowanego i finansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie". Podczas Spartakiady propagowane zostaną: aktywność ruchowa, dbałość o prawidłowy rozwój, będzie to także będzie doskonała forma integracji. Podczas gier i zabaw goście poznają zasady zdrowej rywalizacji, zasady fair play oraz nauczą sie czerpać radość z aktywnego i zdrowego spędzania czasu.

Spartakiada zostanie połączona z oficjalnymm otwarciem nowego szlaku rowerowego nad Zalewem w Lipsku. Uroczystośc rozpocznie się o godzinie 10:00.

Słoneczna Spartakiada w Hucie

Słoneczna Spartakiada w Hucie, gm. Lipsko, to impreza inaugurująca projekt "Ze Słońcem sportowo i bezpiecznie" realizowany przez grupę nieformalną "Ze Słońcem w tle". 

Projekt polega na zwiększeniu kompetencji społecznych osób w tym dzieci i młodzieży,zarówno pełno jak i niepełnosprawnych, oraz społeczności lokalnej z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.

Zorganizowana Spartakiada Słoneczna odbyła się na terenie boiska sportowego użyczonego od Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie. Dzięki takiej formie integracji społeczności lokalnej, wśród uczestników propagowana była aktywność ruchowa oraz dbałość o prawidłowy rozwój. Konkurencje, w których udział wzięli uczestnicy spartakiady to: trójbój (mini siatkówka, mini piłka nożna, rzut piłką do kosza), tenis stołowy, strzelanie do celu z karabinka paint ball, slalom pieszo-rowerowy, badminton, przeciąganie liny. Nie zabrakło także pokazu pierwszej pomocy, ogniska i pysznej grochówki.

Zatańcz ze mną szota, szota...

Młodzież z terenu gminy Jedlińsk miała okazję zaprezentować swoje talenty na pierwszych zajęciach organizowanych w ramach projektu „Zatańcz ze mną szota, szota…”

Uczestnicy projektu ustalili również wspólnie repertuar, który będą doskonlili podczas kolejnych warsztatów, tym razem wokalnych. Zespół Jedlińskie Raczki świetnie radzi sobie na scenie zarówno wokalnie, ale także tanecznie. Przed nimi szereg ważnych występów.

Grupę tworzą uzdolnieni uczniowie Gimnazjum w Jedlińsku, którzy realizują projekt "Zatańcz ze mną szota, szota...", który jest finansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie".

 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437