Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Działaj Lokalnie jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.   
Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, które wspierają różnorodne projekty lokalnych społeczności, promując tym samym ich potencjał, tradycje i doświadczenia. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierane są działania ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Od 2005 roku w realizację Programu włączyło się Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”. Już od 9 lat, każdej wiosny, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłaszamy konkurs grantowy skierowany do 11 gmin powiatu radomskiego. 
W każdej edycji Programu staramy się dofinansować około 9 – 10 projektów, których celem jest zmiana otoczenia, a także integracja społeczności lokalnej oraz uwrażliwienie Jej na dobro wspólne. Na przestrzeni lat zostało zrealizowanych 97 projektów. Dzięki środkom, które przekazuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności projekty zostały dofinansowane na łączną kwotę 418 850 złotych. 
 
Osoba odpowiedzialna za Konkurs Działaj Lokalnie
z ramienia SCM "Arka" w Radomiu:
Agnieszka Banasik
tel. 504 811 030
 
Ważne dokumenty:
 
Przewodnik do umowy dla grantobiorców
Regulamin Konkursu Działaj Lokalnie 2017
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o prawch autorskich
 
Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl, a także na Facebook’u. 
 
 
   

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437