Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Kuchnia i stołówka powstały w placówce stowarzyszenia na Placu Stare Miasto 2 we współpracy ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltaniskich, którzy współfinansowali remont pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt zaplecza kuchennego i stołówki. 

Głównym celem kuchni i stołówki, funkcjonującej od marca 2011 jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, z ubogich środowisk rodzinnych, ciepłego, gotowanego posiłku (obiadu) oraz suchego prowiantu w formie cateringu.

Bezpłatnym dożywianiem obejmujemy w chwili obecnej ponad 400 dzieci i młodzieży z terenu  miasta, które korzystają z szerokiej oferty programowej „Arki”, ale także innych placówek, zapewniających dzieciom i młodzieży szkolnej, różne formy spędzania czasu pozalekcyjnego i edukacji pozaszkolnej.

Są to dzieci pochodzące przeważnie z ubogich środowisk, zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych licznymi patologiami. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że dzieci te, przychodzą na proponowane przez nas zajęcia po prostu głodne i aby mogły w pełni korzystać oferty programowej, trzeba je najpierw nakarmić.

Systematyczne dożywianie w formie obiadu i suchego prowiantu prowadzimy we współpracy z Gminą Miasta Radom, Skokiem Stefczyka, Tele - Polska i Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich. Potrzeby w tym zakresie są o wiele większe, dlatego też liczba dożywianych dzieci ciągle rośnie.

            radom                maltanie          skok


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437