Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka” w Radomiu prowadzi czynne działania dla seniorów. Szczególną uwagę zwracamy na integrację, a także przygotowanie tej grupy beneficjentów do zaangażowania się w wolontariat.
Początkowo oferta Stowarzyszenia była skierowana głównie do dzieci i młodzieży, ale na przestrzeni lat w zajęciach okolicznościowych bardzo chętnie brali udział ich rodzice i dziadkowie. 
 
Z czasem, szczególnie Seniorzy dopytywali o możliwość regularnego uczestnictwa w zajęciach. Pierwszą z takich inicjatyw były projekty: „Przyszła pora na Seniora” oraz „Łączymy pokolenia”, była to formuła spotkań integracyjnych młodzieży i osób starszych. SCM Arka” nawiązała także współpracę z Klubem Seniora działającym przy Parafii Św. Wacława w Radomiu, na terenie, której działa druga placówka „Arki”. 
 
Obecnie Seniorzy bardzo chętnie włączają się w działania Stowarzyszenia i korzystają z oferty organizacji. Pierwsze doświadczenia w pracy z Seniorami podczas realizacji projektu „Przyszła pora na aktywność Seniora”, pokazały nam jak ważne jest zagospodarowanie potencjału osób starszych. Jednocześnie Seniorzy, z którymi pracujemy chętnie korzystają z oferty, chcą być aktywni i atrakcyjnie spędzać swój wolny czas. 
 
Dzięki działaniom projektowym przygotowujemy beneficjentów do zaangażowania się w wolontariat. Poprzez warsztaty i szkolenia dajemy możliwość do wykonywania pracy wolontarystycznej w kompetentny sposób. Dostrzegamy, że Seniorzy są coraz aktywniejszą, włączającą się w różne inicjatywy lokalne, grupą społeczną. Jednocześnie w wielu z Nich jeszcze drzemie potencjał, który trzeba obudzić i przekonać, że mogą swoją starość spędzać aktywnie, twórczo i radośnie. 
 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437