Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu skupia ok. 1300 Wolontariuszy z 37 Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu. Jednym z nich jest Klub Arkowy, który liczy ok. 40 Wolontariuszy. Są to uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także studenci. 
Ich codzienne zaangażowanie w pomoc innym jest nieocenione. Możliwości do czynienia dobra jest wiele. Nasi Wolontariusze z pasją, zapałem i entuzjazmem w ramach wolontariatu systematycznego (2 godziny tygodniowo) pomagają:
 • Osobom Starszym - w zakupach, w codziennych porządkach, podczas rozmowy;
 • W Domu Weterana Walki i Pracy;
 • W Teatrze;
 • W Orkiestrze Kameralnej;
 • W Domach Dziecka;
 • Dzieciom Autystycznym;
 • Dzieciom Niedosłyszącym;
 • Osobom Niepełnosprawnym;
 • Młodzieży, która ma trudności w nauce;
 • W trzech Klubach dla Dzieci i Młodzieży skupionych wokół SCM Arka w Radomiu, poprzez organizowanie wolnego czasu podopiecznym a także częstą pomoc w lekcjach;
 • W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i 
 • Słabowidzących;
 • Oraz wszędzie tam gdzie ich pomoc jest niezbędna.
 • Wolontariusze prócz wolontariatu systematycznego bardzo chętnie uczestniczą w wolontariacie akcyjnym poprzez udział w:
 • Zbiórkach żywności;
 • Zbiórkach na rzecz Zwierząt ze Schroniska;
 • Radomskich Dniach Godności;
 • Festynach organizowanych z okazji Dnia Dziecka;
 • Balach andrzejkowych i karnawałowych;
 • Happeningach;
 • Festynach Radomskich;
 • Biegu Słonecznym;
 • Feriach i wakacjach z Arką;
 • Wigilii na deptaku;
 • Orszaku Trzech Króli;
 • Maltaniadzie;
 • Oraz wszystkich innych akcjach gdzie są potrzebni. 
Działalność Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu bez Wolontariuszy nie byłaby tak owocna. Dlatego też raz w tygodniu spotykamy się z Wolontariuszami, aby wymienić się doświadczeniem, zintegrować grupę poprzez wspólne zabawy, wesprzeć duchowo a także nauczyć się czegoś od innych poprzez różnego rodzaju szkolenia. 

Jeśli chcesz dobrze wykorzystać swój czas i dołączyć do Wolontariatu w SCM Arka zapraszamy w czwartki o 17: 30 do siedziby SCM Arka na Chrobrego 7/9 w Radomiu, a w każdy drugi czwartek miesiąca o 17: 00 na Plac Stare Miasto 2.

 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437