Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to Program społeczny stwarzający przestrzeń dla twórczego działania studentów.
  Miejsce, w którym swoją energię i zainteresowania studenci mogą zmienić w kreatywne projekty edukacyjne.
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Celem Programu jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą studentów, którzy pokazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju.   

Jak to działa?

Studenci wyjeżdżają do małych miejscowości i wsi, po to, by prowadzić w szkołach pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci. Szkoły udostępniają miejsce do realizacji zajęć, 
a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Studenci mogą realizować projekty systematyczne – odbywające się w trakcie roku szkolnego, oraz projekty wakacyjne – realizowane podczas wakacji i ferii.
Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją autorskich projektów. Program zapewnia szkolenia, warsztaty, ubezpieczeni, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Projekty realizowane w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” obejmują swoim zasięgiem szkoły z całej Polski i są prowadzone przez studentów wszystkich typów uczelni.

Jak do nas dołączyć?

Pierwszym krokiem jest rejestracja internetowa. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.frw.org.pl a następnie kontakt Regionalnym Koordynatorem - Agnieszką Brzeską  - Pająk, która służy pomocą merytoryczną i organizacyjną.
 
STUDENCIE !!!– szukasz nowych wyzwań?  Lubisz cieszyć się życiem? Masz  pasję i chcesz się nią dzielić? Stawiasz na rozwój?
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” może być Twoją wizją działania!
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” zrzesza ludzi aktywnych i kreatywnych. Wspólnie z przyjaciółmi możesz zaplanować, przygotować i zrealizować autorskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest dla Ciebie okazją na aktywne i twórcze spędzenie czasu bez ponoszenia kosztów!
Podziel się radością z dziećmi! W dowolne dni roku szkolnego, podczas ferii i wakacji, poprowadź z dziećmi zajęcia warsztatowe, przekazując im w nowatorski i atrakcyjny sposób wiedzę z różnych dziedzin. Pokaż im, że nauka może być zabawą, przynoszącą radość i satysfakcję.
Sport, matematyka, psychologia, języki – temat projektu zależy od Ciebie. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” daje Ci możliwość rozwijania swoich pasji. Program jest też doskonałą okazją do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach.
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest świetną okazją, by wykazać się zdolnościami pracy w grupie oraz rozwijać umiejętności liderskie. Prowadząc autorski projekt wolontariusz ma okazję do sprawdzenia się w planowaniu zajęć, organizowania i zarządzania grupą współtowarzyszy, rozplanowania kosztów związanych z zakupem materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów oraz zdobycia doświadczenia w rozliczaniu projektuje wszystkie umiejętności zaprocentują w życiu zawodowym i społecznym. 
To dla Ciebie nowe niezwykłe doświadczenie. Dla dzieci inspiracja do rozwoju osobistego i wzmocnienie ich dążenia do uzyskania wyższego wykształcenia.
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to wiele korzyści dla studentów:
 - cenne doświadczenie
- możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach
- szansa na realizację własnych, autorskich projektów
- możliwość uczestniczenia w ważnym procesie wpływania na rozwój dzieci i młodzieży z małych miejscowości
- szansa na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego
- możliwość odbycia ciekawych praktyk studenckich
- zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego 
- udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych 
 
A także okazją do:
- aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego bez ponoszenia kosztów
- zwiedzenia nieznanych zakątków Polski 
- sprawdzenia się w nietypowych sytuacjach
 
    

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437