Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Wolontariat Międzynarodowy

Nowy rok szkolny i akademicki to dobre momenty na zmiany w Twoim życiu. Zrób coś kreatywnego, zaangażuj się w wolontariat międzynarodowy!

Zapraszamy do Centrum Wolontariatu Międzynarodowego! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wyjaśnimy czym jest wolontariat międzynarodowy.

 

 

Posiadamy akredytację FRSE - status Organizacji Wysyłającej, Przyjmującej oraz Koordynującej Wolontariat Europejski.
Realizowaliśmy projekty międzynarodowe z młodzieżą m.in. z: Węgier, Malty, Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Litwy, Islandii. Projekty realizowano we współpracy m.in. z:

  • Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,
  • Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej,
  • Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży,
  • Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany.

W Centrum Wolontariatu Międzynarodowego realizowane są projekty oparte na wymianie, edukacji i integracji międzynarodowej w ramach „Programu Młodzież w działaniu”:

  • Akcja 1. Młodzież dla Europy
  • Akcja 2. Wolontariat Europejski

Centrum Wolontariatu Międzynarodowego stwarza możliwość działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych, oddolnych inicjatyw lokalnych, ponadlokalnych, czy międzynarodowych.
Centrum Wolontariatu Międzynarodowego współpracuje z obcokrajowcami studiującymi w naszym mieście i w pobliskich ośrodkach jak również ze studentami uczestniczącymi w Programie „Erasmus”, zachęcając ich do włączenia się w wolontariat.
Centrum służy również wolontariuszom działającym już w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu.
 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437