Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Letni Obóz Liderów Wolontariatu 2017

Wolotariusze ze Szkolnych Klubów Wolontariatu działających przy SCM "Arka" wzięli udział w Letnim Obozie Liderów, który odbył się w terminie 21.07 - 31.07 w Zakopanem.

 

 

 

36-ciu Wolontariuszy, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu wzięło udział w 11-dniowym Letnim Obozie Liderów, podczas którego czestniczyli w warsztatach podnoszących ich kwalifikacje, wiedzę o wolontariacie, a także umiejętności liderskie. Nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w pracy w Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu.
Poprzez cykl warsztatów, które odbyły się podczas obozu wyzwoliliśmy w uczestnikach entuzjazm, rozbudziliśmy pasje, które są potrzebne do skutecznego działania i realizacji celów użytecznych społecznie. Spędzając wspólnie wolny czas w formie wycieczek, spotkań, wyjazdów do ciekawych miejsc zdobyli oni doświadczenie wspólnego działania.

Tegoroczny obóz organizowany był po raz 15. To forma odpoczynku, ale przede wszystkim czas zdobywania nowych umiejętności i przygotowania młodzieży do świadomego, kreatywnego zaangażowania w działalność społeczną. 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437