Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Program CARE3

Od 9 czerwca do 15 czerwca 10-cio osobowa grupa młodzieży z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych, SCM "Arka" oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przebywała w Norwegii w Bergen. Wyjazd był możliwy, dzięki realizowanemu w Radomiu, międzynarodowemu programowi Erasmus + pod nazwą CARE3. Partnerami projektu są Polska, Estonia, Norwegia oraz Łotwa.

Norweska część projektu zakładała dwa główne cele. Zadaniem profesjonalistów była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze pracy z młodzieżą, przejawiającą zachowania ryzykowne, w tym zagrożoną uzależnieniem, przestępczością, porzuceniem szkoły, pochodzącą z rodzin nie dostarczających pozytywnych wzorców zachowania. Młodzież zaś miała się zintegrować, poznać styl życia, problemy i wyzwania młodych w innych krajach.
Spotkanie było oparte na zasadach edukacji pozaformalnej, czyli nauce poprzez praktykę i doświadczenie. Jako profesjonaliści na co dzień pracujący z młodzieżą mieliśmy możliwość odwiedzenia kilku organizacji pozarządowych, komisariatów Policji, szkół oraz zakładu poprawczego dla nieletnich. Poznaliśmy ciekawe programy społeczne, obywatelskie i prewencyjne. Zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania systemu penitencjarnego, stosowanego wobec nieletnich sprawców przestępstw. Przedstawiono nam nowatorskie metody kontroli i wsparcia rodziców w stosunku do młodzieży zagrożonej uzależnieniem czy udziałem w przestępstwie. Wymienialiśmy też doświadczenia na temat pracy streetworkerów i policji pracującej w pionie ds. nieletnich. Poznaliśmy metody działania specjalistów norweskich, wykorzystujące mediacje między ofiarą i młodocianym sprawcą przemocy. Dzięki temu, że uczestnicy pochodzili z różnych sektorów: nauczyciele, pedagodzy, pracownicy młodzieżowi z organizacji pozarządowych, funkcjonariusze policji, psycholodzy, to mogliśmy wysłuchać każdej ze stron, widzącej dany temat z zupełnie innej perspektywy, otwierając się wzajemnie na nowe pomysły.
Oprócz elementu edukacyjnego, wyjazd objął też budowanie relacji z innymi, dobrą zabawę i kształtowanie kompetencji językowych, głównie angielskiego, w różnych sytuacjach i wobec rozmaitych odbiorców.
Realizację tego umożliwił 2-dniowy pobyt na Fishing Camp, połączony z łowieniem ryb na otwartym morzu oraz ogniskiem na malowniczej wyspie. Zwiedziliśmy też drugie co do wielkości miasto Norwegii-Bergen, ze starówką wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Były również kręgle, wizyta w Aquaparku, Bubble football. W ostatnim dniu odbyła się wycieczka w góry, w której pokonaliśmy 18 km trasy o różnym stopniu trudności. Te wydarzenia pomogły nam rozwinąć umiejętności społeczne i kompetencje międzykulturowe, a także na własnej skórze doświadczyć kultury norweskiej.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wizyty w Norwegii.

 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437