Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

W jak Wspaniały Wolontariusz!

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu wraz z Urzędem Miasta po raz XVIII zorganizowało radomski Samorządowy Konkurs dla Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Laureatów Konkursu poznaliśmy podczas uroczystej Gali, która obdyła sie w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Kapituła Konkursu spośród zgłoszonych osób wybrała osiem, które wyróżniają się swoją postawą i zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: "mała ósemeczka" dla szkół podstawowych, oraz "duża ósemka" dla szkół ponadpodstawowych. 

Laureaci Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Duża Ósemka”
 
 
Ewa Pawłowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 
W wolontariacie działa od trzech lat. Obecnie pełni funkcję Lidera Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu.  Ukończyła szkolenie ABC Wolontariatu. W pierwszym roku włączała się, a  w obecnym jest współorganizatorką licznych akcji społecznych na terenie szkoły. Od ponad dwóch lat  opiekuje się 10  - letnim Szymonkiem chorym na encefalopatię. Jest nie tylko wolontariuszem ale i przyjacielem rodziny.  Zaangażowana w życie szkoły. Jest przewodniczą klasy oraz członkiem Szkolnego Chóru Żeńskiego, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Od czterech lat corocznie jako opiekunka uczestniczy w obozach wakacyjnych „Tygrysek” dla dzieci z ubogich rodzin z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Od wielu lata  zaangażowana w życie Kościoła jako scholanka, oazowiczka, lektorka Słowa Bożego. Nie wstydzi się dawać świadectwo wiary w Boga. Nie ukrywa, że wzorem miłości i służby jest dla niej rodzina. Ostatni rok był dla niej  bogaty w wiele doświadczeń: ukończyła kurs pierwszej pomocy, uczestniczyła w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, była wolontariuszką podczas dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Piekoszowie, uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży  oraz pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w czasie której pomagała pątnikom  udzielając pomocy przedmedycznej. Marzy, aby w przyszłości zostać pielęgniarką. Urodzona liderka i wodzirej. Wrażliwa, mądra, pełna wewnętrznej radości i entuzjazmu. 
 
Hubert Banasik - Wolontariusz Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
Wolontariuszem jest od 4 lat ale od najmłodszych lat z podziwem przyglądał się jak w wolontariacie działa jego starsza siostra.  Jako pięciolatek wręczał kwiaty laureatom tego konkursu, jako kilkuletni chłopiec występował w filmie promującym działalność Arki. Tak więc  wolontariatowi  już wiele lat temu oddał  serce i swoją twarz . W szkole podstawowej pełnił funkcję lidera Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu. Uczestnik wielu akcji, w tym: zbiórek żywności, półmaratonu Czerwiec’76, akcji Sadzenie Lasu, zbiórek na rzecz schroniska dla zwierząt. Towarzyski, uśmiechnięty, z łatwością nawiązuje kontakty w których bariera językowa czy różnice kulturowe nie są dla niego przeszkodą. W ramach projektu AISEC opiekun wolontariuszy  z Macedonii, Singapuru, Egiptu czy Indonezji. Od dwóch lat systematycznie, każdego tygodnia pracuje w Klubach dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu – pomaga dzieciom  w lekcjach oraz podczas tematycznych zajęć . Stały uczestnik międzypokoleniowych spotkań w Klubie Seniora. Wolontariusz i przyjaciel Pani Ewy, która jest osobą niewidomą. Wspólnie spacerują ale i pieką czy gotują. Pomaga Pani Ewie  w sprawach urzędowych a jak trzeba wyplewi też ogródek. Jego pasją jest taniec. Od 5 lat tańczy taniec towarzyski w jednej z radomskich szkół tańca. Również tam udziela się wolontarystycznie – pomaga w organizacji i animacji zabaw dla dzieci. Każda praca sprawia mu wiele radości, wtedy wie, że robi coś pożytecznego  i czuje się potrzebny.
 
Przemysław Góźdź - Świetlica Środowiskowa „Betania” działająca przy parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy 
Wolontariuszem jest od 4 lat. Jest absolwentem Publicznego Gimnazjum im. Ks. Bp Jana Chrapka w Wierzbicy, gdzie rozpoczął swoją działalność wolontarystyczną. Był przewodniczącym sekcji medialnej w Samorządzie Uczniowskim. Odpowiadał za obsługę sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych, dyskotek, apeli i innych imprez. Obecnie uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Jest animatorem Ruchu Światło – Życie. Montuje filmiki promujące działania oazowiczów. Próbował swoich sił jako aktor w filmie „Zanim zrozumiesz”, który został nakręcony 
w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego wobec substancji uzależniających. Jest związany ze Świetlicą Środowiskową Betania w Wierzbicy. Pomagał i koordynował pracę grupy młodzieży podczas kilkumiesięcznego remontu świetlicy. W parafii prowadzi grupę formacyjną. Codziennie jest i pomaga w odrabianiu lekcji wychowankom świetlicy. Zorganizował akcję, której celem był zakup nowego oświetlenia dyskotekowego dla świetlicy. Prowadzi wiele zabaw integracyjnych podczas dyskotek. Współorganizował bezalkoholową zabawę ostatkową. Tworzy grafikę i plakaty promujące świetlicę i parafię. Jest zaangażowany w powierzone zadania, uczynny a także jest wzorem dla młodszych kolegów.
 
Jakub Rylski – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu 
W wolontariacie działa od ponad 2 lat. Bierze bardzo aktywny udział w akcjach organizowanych przez Arkę. W nagrodę za swoje zaangażowanie był na letnim obozie liderów w 2016 roku. Jest liderem szkolnego klubu młodzieżowego wolontariatu w swojej szkole. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach liderów i łączników. W ramach wolontariatu systematycznego chodzi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niedowidzących i niewidomych w Radomiu. Czynnie uczestniczy w zajęciach z dziećmi a także w organizacji różnych imprez. Pozytywnie przeszedł szkolenie BHP, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, poruszania się z osobą niewidomą jako jej przewodnik a także w szkoleniach fakultatywnych. Pomaga także Pani Teresie w drobnych naprawach w domu. Docenia wspólny czas rozmów. O więzi między nim a Panią Teresą świadczy fakt, że Pani Tereska nazywa go swoim wnuczkiem. Ponadto bardzo zaangażował się w przeprowadzkę potrzebującej rodziny. Jego zainteresowaniem jest sport. Lubi biegać, grać w koszykówkę oraz uprawiać kulturystykę. Zdobył kilka tytułów na poziomie gminnym w grze w szachy. Brał udział w różnych akcjach, m.in. Feriach z Arką, półmaraton Czerwiec’76, Mandela day, dzień dziecka z  Arką. Jest bardzo otwarty, kreatywny oraz ma dużo pozytywnej energii. 
Małgorzata Cieślikowska - Zespół Szkół nr 1 w Przysusze im. Jana Pawła II 
Wolontariuszką jest od 3 lat jednak chęć niesienia pomocy innym zrodziła się w niej już  wiele lat temu. Jako dziecko wolny czas spędzała z chorymi dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Przechodziła do mamy do pracy ale za sprawą swojej osoby dawała  chorym i potrzebującym radość oraz pozytywną energię . Od lat zaangażowana w działalność artystyczną szkoły. Uhonorowana perełką Królowej Jadwigi – najwyższym  odznaczeniem za godną postawę w Prywatnym Gimnazjum w Mariówce. Zaangażowana w pomoc wolontarystyczną osobom starszym. Jej indywidualnymi podopiecznymi byli : Pan Janusz i Pani Władysława. Rówieśnikom pomaga  w lekcjach, między innymi w przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Liderka Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu. Opiekunka Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, organizatorka kilku szkoleń dotyczących wolontariatu dla swoich rówieśników, organizatorka akcji charytatywnych na rzecz chorego Szymonka, wolontariuszka Szlachetnej Paczki i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, honorowy dawca krwi, zarejestrowana w bazie Dawców Szpiku Kostnego. Obecnie realizuje kolejne wyzwania  - jest miłośniczką krótkiej fryzury ale zapuszcza włosy na rzecz fundacji Rak& Roll. Pogodna, odpowiedzialna, z przebojem idąca przez życie.
 
Piotr Nogaj - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 
Wolontariuszem jest prawie 3 lata. Będąc  w gimnazjum reaktywował ze znajomymi szkolny klub wolontariatu i współorganizował kilka  akcji charytatywnych. Ukończył szkolenie „ABC wolontariatu”. Chętnie włącza się w zbiórki żywności, biegi charytatywne, zbiórki na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dwa razy  pomagał  w organizacji  balu karnawałowego dla dzieci z Sokolnik Mokrych. Bardzo lubi opiekować się i bawić z dziećmi. W przyszłości chce zostać nauczycielem. Systematycznie, raz w tygodniu chodzi do Rodzinnego Domu Dziecka nr 1, gdzie pomaga trzem chłopcom z młodszych klas w nauce,  odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu niezrozumiałego materiału. Jego pasją jest dziennikarstwo. Jest członkiem gazetki szkolnej „Copernicus” oraz gazetki uczniowskiej „Pół żartem, pół serio”. Bierze udział w projekcje Szkoła Dialogu organizowanym przez Forum Dialogu Między Narodami. Uczestniczył w warsztatach szkoły dialogu a także w spotkaniach z uczestnikami wizyt studyjnych z USA i Kanady. Jest strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu. Ogromną satysfakcję daje mu służenie dla dobra innych. Jest przekonany, że pomoc wróci do niego ze zdwojoną siłą gdy tylko będzie jej potrzebował. Jest sumienny, zaangażowany, koleżeński i odpowiedzialny.
 
Magda Maniak - Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu 
W wolontariacie działa od około 7 lat. Zaczęła w piątej klasie szkoły podstawowej. Zawsze bardzo chętnie włącza się w akcje organizowane i współorganizowane przez Arkę. Jest przewodniczącą klasy. Stara się o stypendium naukowe, które jest przyznawane jednej osobie ze szkoły za najlepsze wyniku w nauce. Reprezentuje szkołę będąc w Kompanii Honorowej, która ma na celu między innymi udział w Mistrzostwach Musztry Paradnej oraz pokazach dla szkół gimnazjalnych. Bierze udział w zbiórce korków oraz pomocy w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. Jest liderką w arkowym klubie wolontariatu. Jej pasją jest wojsko, sport oraz wolontariat. Uczęszcza na zajęcia z CrossFitu. W wolontariacie pomagała odrabiać lekcje i organizowała czas wolny w rodzinnych domach dziecka oraz 8 letniemu Adrianowi.  Pomagała w sprzątaniu, wyjściu na spacer i codziennych czynnościach Pani Teresie a obecnie chodzi do Pana Olka, którego nazywa Dziadziusiem. Pomaga Mu w gospodarstwie domowym  a także umila czas przy rozmowie. Bierze czynny udział m.in. w „Feriach z Arką”, Dniu dziecka z Arką, Biegu Wolontariusza, Wigilii na deptaku, Happeningu, zbiórkach żywności. Jest miła, zaangażowana, odpowiedzialna i koleżeńska. Największą zapłatą jest dla niej uśmiech innych.
 
Natalia Wojcieszek - Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu 
W wolontariacie działa od 1,5 roku. Była uczestnikiem Klubu dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu po czym została wolontariuszką. Ukończyła szkolenie „ABC Wolontariatu”. Pochodzi z rodziny wielodzietnej stąd też ma świetny kontakt  z dziećmi i młodzieżą. Przychodzi do Klubu Arkowego na Chrobrego gdzie pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji, współorganizuje z opiekunami gry i zabawy dla dzieci. W ramach wolontariatu systematycznego włączyła się także bardzo czynnie w pomoc Pani Emilce, która samotnie wychowuje pięcioro dzieci. Pomaga w lekcjach, bawi się z dziećmi, wychodzi na spacery. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. Ferie z Arką, Bal Wolontariusza, Gwiazdka na deptaku, Akcja znicz, Święto chleba, piknik zdrowia, Półkolonie i dzień dziecka z Arką, bieg słoneczny, Radomskie Dni Godności oraz zbiórki żywności. W nagrodę za zaangażowanie pojechała na Letni obóz liderów w 2016 roku. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach wolontariuszy. Jej pasją jest moda. Jest osobą uśmiechniętą i odpowiedzialną.
 
Laureaci Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Mała Ósemka”
 
 
Natalia Nielipińska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu
W wolontariacie działa od 1,5 roku. Od dziecka uczęszcza do Klubu dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Arka na Starym Mieście - już tam zaraziła się wolontariatem i z zazdrością patrzyła na wolontariuszy oraz wiedziała, że w przyszłości też wstąpi w ich szeregi. Obecnie działa w szkolnym klubie młodzieżowego wolontariatu.  Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Chętnie włącza się w akcje wolontariatu organizowane w szkole oraz przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Uważa, że nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. Pomaga opiekunom w Klubie na Starym Mieście, zarówno w Klubie dla dzieci jak i na zajęciach z seniorami. Angażuje się w akcje Szkolnego Klubu Wolontariatu, m.in. zbiórka dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dzień Papieski, zbiórka środków czystości. Chętnie bierze udział w przedstawieniach. Jest pomocna, pracowita i wrażliwa na potrzeby innych.
 
Julia Zychowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu
Wolontariuszką jest od 2,5 roku. Ma świetny kontakt z dziećmi. Wspomaga działania szkoły np. poprzez prowadzenie zabaw i opiekę nad młodszymi uczniami w czasie Turnieju Mikołajkowego dla klas zero. Pomaga na świetlicy szkolnej dla klas zerowych. Prowadzi zabawy ruchowe, tańce, gimnastykę, pomaga dzieciom wykonywać prace plastyczne i czyta im bajki. Angażuje się w akcje szkolnego klubu wolontariatu m.in. zbiórka dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dzień Papieski, Bal wszystkich świętych, zbiórka środków czystości. Ponadto od dwóch lat raz w tygodniu jeździ do  Strzeleckiego Klubu Jeździeckiego w  Lesiowie gdzie wykonuje wiele prac związanych z opieką i pielęgnowaniem zwierząt. Jest dobrym jeźdźcem i bierze udział w zawodach konnych. Opiekuje się także sześcioletnim Antkiem. Pomaga mu w lekcjach oraz uczy go dobrych manier. Chętnie bierze udział w przedstawieniach świątecznych w szkole. W przyszłości chciałaby pomagać dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Ma bardzo dobre wyniki w nauce. Jest odpowiedzialna, radosna i pozytywnie nastawiona do świata.
 
Maria Niemkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu
W  wolontariacie działa trzeci rok. Od zawsze bezinteresowne działania na rzecz innych były jej bliskie bo obserwowała Mamę i starszego Brata. Wstąpiła w szeregi Skautek Europy. W ramach działalności szkolnego klubu wolontariatu co roku uczestniczy w zbiórkach żywności czy też karmy dla zwierząt współorganizowanych przez Arkę . Chętnie włącza się w akcje m.in. kibicuje biegaczom Półmaratonu Czerwiec ’76, uczestniczy w obchodach Radomskich Dni Godności, Pikniku zdrowia, czy też festynie rekreacyjno – sportowym w szkole. Brała udział w przedstawieniu przygotowanym przez szkolne koło teatralne dla pensjonariuszy mieszkających w Domu Opieki Społecznej „Nad Potokiem”.  Włączyła się w akcję „Spotkanie z książką” oraz „Wieczór baśni”, gdzie z młodszymi uczniami wykonywała ciekawe ilustracje. Bardzo chętnie angażuje się w zbiórki charytatywne np. „Kartka dla Kuby”, „Oddaj nie marnuj”, „Kluczowa pomoc”, zbiórka lektur dla Polaków na Wileńszczyźnie. Na co dzień pomaga na świetlicy oraz w bibliotece. Raz w tygodniu wspólnie z samorządem tańczy zumbę na długiej przerwie. Jest życzliwa, pomocna i zaangażowana w powierzone zadania.
 
Oliwia Łochowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu 
W wolontariacie działa 2,5 roku. Jej pasją jest pływanie i czytanie książek. Chętnie bierze udział w konkursach i już nie raz była na podium. Pomaga niepełnosprawnej sąsiadce w robieniu zakupów. Przygotowała szablony lalek, a przygotowane lalki sprzedawała na kiermaszu akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Podczas szkolnych przerw sprzedawała cegiełki w ramach akcji „Szkoło, pomóż i TY”, których dochód przeznaczony jest na osoby niepełnosprawne. Wzięła udział w przygotowaniach „Szlachetnej Paczki”, pakując zakupy w markecie i przygotowując paczkę. Chętnie pomaga w bibliotece szkolnej, porządkuje książki, skleja, układa oraz w odrabianiu lekcji uczniom z młodszych klas. Bierze czynny udział w wydarzeniach szkoły np. apelu z okazji Dnia Wolontariusza, apelu o Prawach Dziecka, pasowaniu na czytelnika oraz Jasełkach. Reprezentując zespół klasowy wzięła udział w szkolnej debacie poświęconej zwalczaniu agresji wśród dzieci i młodzieży. Jest sumienna, skromna, pogodna.
 
Aleksandra Chyska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
W wolontariacie działa od 2 lat. Jej pasją jest sport. Od 3 lat trenuje siatkówkę. Bierze udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych osiągając wysokie wyniki. Ma bardzo dobre wyniki w nauce. Interesuje się także muzyką oraz językami obcymi. Jest liderką w szkolnym klubie wolontariatu. Chętnie bierze udział w akcjach organizowanych w szkole oraz współorganizowanych przez Arkę. Do wolontariatu zmobilizował ją uśmiech innych. Na co dzień pomaga w odrabianiu lekcji młodszym dzieciom w świetlicy szkolnej. Raz w tygodniu pomaga w oddziałach przedszkolnych organizując im ciekawe gry, zabawy i czyta książki. Jej największą akcją jest pomoc starszej kobiecie, której podarowała wózek inwalidzki. Wraz z wolontariuszami z klubu posprzątali Pani Danucie mieszkanie. Chętnie włączyła się w przygotowaniu corocznego festynu dla mieszkańców osiedla. Pomaga także w organizacji festynów w parafii.
 
Laura Szklarczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju 
W wolontariacie działa od 3 lat. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych:
w zbiórkach żywności, akcjach na rzecz schroniska dla zwierząt. Współuczestniczyła w wydarzeniach: Bal Wszystkich Świętych, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei. Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim. Jest współautorką planów na szkolne rozgrywki sportowe. W celu uatrakcyjnienia przerw między lekcjami dwa razy w tygodniu prowadzi przerwy taneczne. Jest wrażliwą i empatyczną osobą. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Swoim zapałem zaraża innych i pokazuje, że wolontariat daje mnóstwo radości.
 
Julia Piszczek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
W wolontariacie działa od 2 lat. Już po pierwszych doświadczeniach wiedziała, że to jest to co pragnie robić.  Bardzo lubi spędzać czas z dziećmi i osobami starszymi, którzy uczą ją zrozumienia i cierpliwości. Angażuje się w liczne akcje na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej, np. w organizację festynów parafialnych, festynów na rzecz mieszkańców osiedla. Jej hobby to śpiew, fotografia i recytacja wierszy. Uczęszcza na dodatkowe zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestniczy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych w czasie których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Jest dumna, że już trzykrotnie reprezentowała szkołę w konkursie recytatorskim o Janie Pawle II. Satysfakcją jest dla niej wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Moja Mała Ojczyzna” . Jest osobą pogodną i wrażliwą na potrzeby innych.
 
Julia Baczewska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Księdza Jana Twardowskiego   
w Radomiu
W wolontariacie działa od dwóch lat. Interesuje się muzyką, plastyką, teatrem. Ma wiele osiągnięć w konkursach recytatorskich, muzycznych, przyrodniczych. Angażuje się w wiele wydarzeń na terenie szkoły. Systematycznie pomaga młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu pracy domowej, organizuje zabawy podczas zajęć świetlicowych, pomaga młodszym na stołówce szkolnej. Na terenie szkoły uczestniczy w akcjach charytatywnych: jak na przykład: Szlachetna Paczka, Dzieło Nowego Tysiąclecia. Uczestniczyła w wydarzeniach: Radomskie Dni Godności, Dzień Dziecka z Arką, Dzień Wszystkich Świętych. Cieszą ją sukcesy innych wolontariuszy oraz dzieli radość z owoców pracy Szkolnego Klubu.  Ukończyła szkolenie ABC wolontariatu. W klubie pełni funkcję Łącznika z Centrum Młodzieżowego Wolontariatu. Jest skromną, życzliwą  i bardzo odpowiedzialną osobą.

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437