Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Spotkanie dla koordynatorów wolontariatu

5 października 2016r. w placówce przy ul. Kelles – Krauza 19 w Radomiu w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu” odbędzie się szkolenie dla koordynatorów współpracujących z wolontariuszami.

Tematem spotkania będzie efektywna rekrutacja wolontariuszy z wykorzystaniem nowych technologii-administracja serwisem  www.mojwolontariat.pl. Zostaną omówione również zasady formalnoprawne współpracy z wolontariuszami. Projekt jest okazją do spotkania z przedstawicielami samorządu miejskiego oraz rozmowy na temat rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie poprowadzi prezes Centrum Wolontariatu w Warszawie pan Dariusz Pietrowski.


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437