Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Arka w Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu jako jedna z 10 wybranych organizacji z terenu Województwa  Mazowieckiego uczestnicy w projekcie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie "Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu". 

 

W ramach projektu zaplanowano:
- udział w Forum Mazowieckiego Wolontariatu 
- Szkolenie dla koordynatorów współpracujących z wolontariuszami 
- Spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu nt. rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym
- promocja konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437