Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2015

Szanowni Państwo!
W dniu 26.05.2015r obradowała Komisja Grantowa Konkursu Działaj Lokalnie IX. W tym roku dysponowaliśmy pulą 29 700 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie 9 wniosków z 15 zgłoszonych do Konkursu. 
 
 
 
Kapituła oceniła wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym.
Każda z grup, która złożyła wniosek w konkursie, otrzyma osobnego e-maila z informacją dotyczącą dotacji. Niezależnie od tego czy grupa otrzymała czy też nie otrzymała dotacji – dostanie informację od Lokalnej Komisji Grantowej odnośnie złożonego wniosku (m.in. słabych i mocnych stron, ewentualnej poprawy, uwag na przyszłość).
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami i gratulujemy grupom, którym Komisja przyznała dotacje. 
 
Wyniki konkursu  

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437