Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

"Działaj Lokalnie" publicznie - dzieję się... :)

W tegorocznych Projektach, realizowanych w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" dzieje się. Mieszkańcy miejscowości, gdzie realizowane są Projekty coraz chętniej angażują się w proponowane przedsięwzięcia. Dzisiaj prezentujemy jeden z Projektów, skupiających nie tylko dzieci i młodzież, ale wszystkich mieszkańców wokół dobra wspólnego, którym w tym przypadku jest przestrzeń publiczna. Projekt "STREET ART" realizowany jest w Lipsku przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej WINDA w Lipsku.

Główmy celem projektu jest rozbudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, wskazanie możliwości przekształcania otaczającej rzeczywistości, organizacja czasu wolnego poprzez aktywne i twórcze działania. Projekt polega na aktywizacji i integracji środowisk lokalnych, ożywianie placów i skwerów w miejscowości Lipsko poprzez działania plastyczne i animacyjne. Realizacja projektu pozwoliła na dotarcie z nowatorską ofertą kulturalno-edukacyjną do dzieci, młodzieży i rodziców z różnych środowisk, modelując właściwe wzorce zachowania poprzez wspólną zabawę. Miejscem twórczych spotkań stał się park miejski, gdzie codziennie przez 3 godziny odbywają się interdyscyplinarne zajęcia plastyczne, manualne, głośne czytanie książek, malowanie kredą chodników i różne zabawy animacyjne. Aby miejsce było ciekawe i kolorowe zostało ono odpowiednio zaaranżowane artystycznie. Rozwieszone zostały instalacje artystyczne, zasadzone kwiaty, oplecione włóczką drzewa. W ramach zajęć ze sklejki przygotowane zostały atrapy ciekawych postaci i przedmiotów, które stanowią dodatkową atrakcję miasta oraz są pretekstem do zabaw w bajkowym świecie nie tylko podczas zajęć. Równocześnie grupa cały czas zajmuje się upiększaniem przestrzeni publicznej. Pomalowane zostały już schody przy zejściu w stronę Zalewu. Realizowane projekty zostały przygotowane i wybrane podczas zajęć, więc każdy mógł zaproponować projekt oraz wybrać ostateczną formę. W ramach zajęć plastycznych powstała również ruchoma galeria prac na koszulkach - uczestnicy noszą własnoręcznie pomalowane i zaprojektowane koszulki. Wszystkie prace wykonywane są pod okiem instruktorów przez samą młodzież, która zajmuje się także młodszymi dziećmi, biorącymi udział w zajęciach i zabawach animacyjnych. Wszystkie te działania stanowią kreatywną, twórczą formę spędzenia czasu wolnego. Pozwalają także kształtować umiejętności pracy w grupie i integracji społecznej. Realizacja Projektu "STREET ART" jest możliwa dzięki zdobyciu przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej WINDA w Lipsku grantu z Programu "Działaj Lokalnie VII", relizowanego lokalnie przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu, a dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437